KULLANIM KOŞULLARI

1.1. www.optikart.com.tr sitesini (Kısaca "E-TİCARET" olarak anılacaktır.) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu E-TİCARET’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde E-TİCARET’e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu E-TİCARET` de sunulan Optikart Optik Dekorasyon San.Tic.Ltd.Şti. (bundan böyle kısaca "OPTİKART" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve E-TİCARET’in yasal sahibi OPTİKART olup, E-TİCARET üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi OPTİKART`ya aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını OPTİKART gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak E-TİCARET`de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. E-TİCARET hizmetlerinden yararlanan ve E-TİCARET’e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, OPTİKART tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. OPTİKART bu E-TİCARET’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. E-TİCARET: OPTİKART tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: OPTİKART`dan ürün/ mal/ hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, OPTİKART` ca üyelikleri onaylanarak E-TİCARET`e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile E-TİCARET` deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin E-TİCARET`deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir.

2.3. KULLANICI: E-TİCARET, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen E-Mail adresine gönderilecek aktivasyon linkini tıklayarak OPTİKART`nun KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: E-TİCARET üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden E-TİCARET’e, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: E-TİCARET’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: E-TİCARET vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle OPTİKART arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, E-TİCARET’in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. OPTİKART ’nun, E-TİCARET üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. OPTİKART’nun, E-TİCARET üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; OPTİKART’a ait www.mobilyamekani.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından OPTİKART adına kusursuz olarak teslimidir.

3.3. OPTİKART, E-TİCARET üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri E-TİCARET’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. E-TİCARET bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların OPTİKART tarafından belirlenecek ve E-TİCARET’in ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. OPTİKART, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri E-TİCARET’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. E-TİCARET üzerinden, OPTİKART`nun kendi kontrolünde olmayan ve başka üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. E-TİCARET üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında OPTİKART`nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. OPTİKART bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, OPTİKART ’nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. OPTİKART, E-TİCARET’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, E-TİCARET üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. E-TİCARET muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler E-TİCARET’e verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile E-TİCARET’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. E-TİCARET’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve OPTİKART`nun E-TİCARET’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, E-TİCARET’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda E-TİCARET’in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan OPTİKART sorumlu değildir.

4.4. OPTİKART, işbu E-TİCARET ve E-TİCARET uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve E-TİCARET’i kullanma koşulları ile E-TİCARET’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, E-TİCARET’i ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, E-TİCARET’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. E-TİCARET’in kullanımı ya da E-TİCARET’e giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

OPTİKART, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. E-TİCARET’i kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla E-TİCARET üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, E-TİCARET dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, OPTİKART ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin E-TİCARET üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı OPTİKART`nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6. İşbu E-TİCARET’in sahibi OPTİKART’dur. Bu E-TİCARET’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve E-TİCARET’in sunumu OPTİKART’nun ya da OPTİKART’nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu E-TİCARET’deki bilgilerin ya da E-TİCARET sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile E-TİCARET içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan E-TİCARET yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla OPTİKART ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve ÜYE, OPTİKART hizmetlerini, OPTİKART bilgilerini ve OPTİKART ’nun telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının OPTİKART ’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve OPTİKART ’nun yazılı izni ile mümkündür.

4.7. OPTİKART , E-TİCARET üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Güvenli Alışveriş" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. OPTİKART aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, E-TİCARET’in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak OPTİKART için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya OPTİKART ’nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.8. İşbu E-TİCARET Kullanım Koşulları dâhilinde OPTİKART tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde OPTİKART ; OPTİKART hizmetleri, OPTİKART bilgileri, OPTİKART telif haklarına tâbi çalışmaları, OPTİKART ticari markaları, OPTİKART ticari görünümü veya bu E-TİCARET vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

OPTİKART , E-TİCARET’e erişilmesi, E-TİCARET’in ya da E-TİCARET’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. OPTİKART, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu E-TİCARET’e ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da E-TİCARET’in kullanılması ile OPTİKART’nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR

OPTİKART, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, OPTİKART işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OPTİKART açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OPTİKART`nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "E-TİCARET Kullanım Koşulları" ve “Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. OPTİKART’nun, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, OPTİKART tarafından E-TİCARET içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini E-TİCARET’i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. OPTİKART, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek E-TİCARET üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe
girer.